Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Główne cele aktywności Północnokaszubskiej LGR to: podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów oraz aktywizacja społeczności. Realizowane będą projekty przyczyniające się m.in. do dywersyfikacji zatrudnienia i działalności gospodarczej osób z sektora rybackiego oraz branż z nim związanych.

  • 8 gmin (Jastarnia, Hel, Kosakowo, Krokowa, Puck-gmina wiejska i miejska, Wejherowo, Władysławowo)
  • 772 km ² powierzchni
  • 96 632 mieszkańców
  • środki na realizację LSROR – 69 864 936 zł

Biuro LGR
ul. Hallera 19
84-120 Władysławowo
(58) 774-68-90
biuro@plgr.pl
www.plgr.pl