Słowińska Lokalna Grupa Rybacka

Priorytety działania Słowińskiej Lokalnej Grupy Rybackiej dotyczą: wzrostu atrakcyjności obszaru LGR jako miejsca zamieszkania, rozwoju turystyki oraz zachowania żywotnego ekonomicznie sektora rybackiego. Wspierane będą projekty służące ochronie walorów przyrodniczych, a także umacnianiu tożsamości lokalnej i aktywizacji społeczno – gospodarczej mieszkańców.

  • 7 gmin (Kępice, Kobylnica, Postomino, Smołdzino, Słupsk-gmina wiejska, Ustka-gmina wiejska i miejska)
  • 1 513 km ² powierzchni
  • 68 042 mieszkańców
  • środki na realizację LSROR – 46 313 614 zł

Biuro LGR
ul. Marynarki Polskiej 30
76-270 Ustka
(59) 814 44 59
biuro@sgr.org.pl
www.sgr.org.pl