POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

Schemat I – Scalanie gruntów

Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Ważne! Formularz wniosku o płatność w wersji 4z obowiązuje dla operacji, dla których wnioski o przyznanie pomocy zostały/zostaną złożone począwszy od 2012 roku na formularzu dla Schematu I -4z a dla Schematu II -5z.

SPRAWOZDANIE

Schemat I – Scalanie gruntów

Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi