LGD Bursztynowy Pasaż

Lokalna Grupa Działania Bursztynowy Pasaż działa na terenie 6 gmin położonych w północnej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni blisko 1070 km² zamieszkuje ponad 44,4 tys. osób.

Największym atutem obszaru LGD jest jego bezpośredni dostęp do morza. Wzdłuż ponad 30 km linii brzegowej znajdują się najszersze i najczystsze plaże na polskim wybrzeżu. Niekwestionowanymi walorami są również liczne jeziora, duża ilość lasów oraz czyste środowisko.
O atrakcyjności obszaru LGD stanowi też bogate dziedzictwo kulturowe, związane z kulturą Kaszub. Historię i tradycje Kaszubów obserwować można dzięki: dziedzictwu architektonicznemu, tj. zabytkowym obiektom budownictwa ludowego, skansenom, wiejskim kościołom, dworkom oraz bogactwu obrzędów i zwyczajów. Symbolem kultury kaszubskiej jest również odrębność językowa – nauczany w szkołach, obecny w mediach i literaturze język kaszubski, w 2005 r. uznany został oficjalnie za język regionalny.

W oparciu o te atuty, LGD „Bursztynowy Pasaż” wyznaczyła sobie cztery główne kierunki aktywności na lata 2007-2013: turystykę, rekreację, kulturę oraz wsparcie przedsiębiorczości.

PREZES – Mikołaj Orzeł
ul. Wejherowska 3
84-110 Krokowa
Tel./ Fax. (58) 673 20 57
e-mail: biuro@bursztynowypasaz.pl
www.bursztynowypasaz.pl