LGD Chata Kociewia

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia działa na terenie 14 gmin położonych w południowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 1675 km² zamieszkuje ponad 85,2 tys. osób.

Obszar LGD znajduje się na terenie Kociewia, jednego z ważniejszych regionów etnicznych na Pomorzu. Obszar LGD Chata Kociewia to także unikatowe walory przyrodnicze: jeziora, rzeki i duża ilość lasów, w tym drugi co do wielkości obszarem leśnym w Polsce – Bory Tucholskie.

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju „Chaty Kociewia” doprowadzić ma do aktywizacji mieszkańców oraz rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów naturalnych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

PREZES – Marian Firgon
Ul. Rzeczna 18
Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański
Tel/fax (58) 560 18 82
e-mail: h.kolinska@chatakociewia.pl
www.chatakociewia.pl