LGD Kaszubska Droga

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” mająca status Stowarzyszenia działa na terenie 5 gmin położonych w północno- środkowej części województwa pomorskiego na terenie powiatu wejherowskiego. Obszar LGD o powierzchni 835 km² zamieszkuje w chwili obecnej ok. 68 tys. osób. Atrakcyjność tego obszaru LGD „Kaszubska Droga” wyznacza położenie w bliskim sąsiedztwie Aglomeracji Trójmiejskiej oraz Małego Trójmiasta Kaszubskiego, które przyciąga z roku na rok coraz więcej nowych mieszkańców .Wzgórza morenowe typowe dla charakteru pojeziernego, duże zróżnicowanie wysokości, bogactwo przyrodnicze lasów, czystych jezior oraz w dużym tempie powstająca nowa infrastruktura turystyczna czynią ten teren malowniczym i coraz bardziej atrakcyjnym dla turystów.

Pod względem kulturowym jest to teren Kaszub, wyróżniający się spośród innych regionów kraju, m.in. językiem, strojem, bogactwem obiektów dziedzictwa kulturowego i obrzędów. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” pragnie wykorzystać te wszystkie atuty w celu ożywienia gospodarczego obszaru, podniesienia jego atrakcyjności turystycznej, przy jednoczesnym zachowaniu i kultywowaniu dziedzictwa kaszubskiego.

PREZES – Joanna Panek
Ul. Obrońców Szemuda 2A
84-217 Szemud
tel/fax (58) 676 11 11
Tel. 668-522-476, 668-521-941
e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl
www.kaszubskadroga.pl