LGD Kraina Dolnego Powiśla

Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla działa na terenie 5 gmin położonych w środkowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 731 km² zamieszkuje prawie 42,2 tys. osób.

Obszar LGD bogaty jest w różne formy ochrony przyrody: rezerwaty, parki, obszary chronionego krajobrazu. Jedną z lokalnych atrakcji turystycznych jest ogród dendrologiczny w Dzierzgoniu. Omawiany teren charakteryzuje wysoka produkcja rolna, zarówno roślinna jak i zwierzęca. Żyzne gleby, niskie zanieczyszczenie powietrza, duża odległość od głównych szlaków komunikacyjnych i ośrodków przemysłowych, sprzyjają rozwojowi rolnictwa.

Większość mieszkańców obszaru LGD stanowi ludność napływowa, która przybyła na ten teren z różnych stron Polski, co wpływa na niskie poczucie tożsamości i słabą integrację społeczności lokalnej. Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” chce poprzez Leader’a doprowadzić do integracji społeczności lokalnej, zwiększenia kapitału społecznego, wzrostu aktywności gospodarczej oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Prezes – Leszek Tabor
Ul. Słowackiego 3
82-440 Dzierzgoń
Tel. (55) 276 25 03
fax. (055) 276 22 57
e-mail: lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl
www.krainadolnegopowisla.pl