LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi działa na terenie 19 gmin położonych w 2 województwach: pomorskim oraz zachodnio – pomorskim. Na Pomorzu jej zasięgiem objętych jest 17 gmin zlokalizowanych w północno- i środkowo – zachodniej części regionu. Obszar całej LGD o powierzchni 4 185 km² zamieszkuje łącznie ok. 147 tys. osób.

Największymi atutami obszaru LGD są: położenie geograficzne, zasoby wodne (rzeki, jeziora), różnorodne formy ochrony przyrody, bogate dziedzictwo kultury, zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej. Na terenie LGD znajduje się jeden z głównych produktów markowych pomorskiej wsi – „Kraina w kratę”, z unikatowym dziedzictwem architektury regionalnej – budownictwem szkieletowym.

Najciekawsze produkty turystyczne obszaru, opierające się na lokalnych zasobach, historii, tradycji mają być promowane pod wspólną marką regionalną Zielone Serce Pomorza. Projekt kreowania marki realizowany jest od 2007 roku. Zakłada on również powstanie wiosek tematycznych. Chodzi o to, aby znaleźć unikatowy i charakterystyczny element danej miejscowości i wokół niego aktywizować wioskę, zarówno społecznie, jak i gospodarczo. Elementem tym może być jakiś konkretny zabytek, miejsce produkt, wyrób, impreza, tradycja, historia czy legenda.

Partnerstwo Dorzecze Słupi chce wspierać wszelkie projekty sprzyjające wykorzystaniu lokalnych zasobów dla rozwoju turystycznego obszaru oraz aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców.

PREZES – Lilianna Grosz
Krzynia 16
76-248 Dębnica Kaszubska
Tel./Fax (59) 813 22 00
e-mail: biuro@pds.org.pl
www.pds.org.pl