LGD Spichlerz Żuławski

Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski działa na terenie 5 gmin położonych w środkowo – wschodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 477 km² zamieszkuje ok. 24,7 tys. osób.

Obszar LGD położony jest w delcie Wisły, na terenie Żuław Wiślanych. Historia tej krainy to nieustanna walka człowieka z zagrożeniami powodziowymi, których źródłem są rzeki oraz akweny wodne. Cechą charakterystyczną obszaru jest ponadto wysoka jakość gleb, co sprzyja rozwojowi rolnictwa. Pod względem krajobrazowym, teren LGD stanowi monotonna równina, wzniesiona niewiele ponad poziom morza, a lokalnie położona w depresji i sztucznie odwadniana. Przecina ją sieć rzek i kanałów, urozmaicają liczne wały i wyrobiska.

Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” chce wspierać projekty sprzyjające integracji mieszkańców oraz kreowaniu produktów lokalnych, charakterystycznych dla swojego obszaru.

PREZES – Waldemar Lamkowski
Ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy
Tel./Fax (55) 271 27 23 wew.15
e-mail: sekretariat@spichlerzzulawski.pl
www.spichlerzzulawski.pl