LGD Stolem

Lokalna Grupa Działania Stolem działa na terenie 5 gmin położonych w środkowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 827 km² zamieszkuje ok. 33,3 tys. osób.

Specyfiką obszaru LGD Stolem jest naturalne, nieskażone środowisko, czyste powietrze, brak uciążliwych zakładów produkcyjnych, znaczna ilość lasów obfitujących w grzyby i jagody oraz duża liczba jezior. Oprócz kompleksu jezior Wdzydzkich, zajmujących obszar 1 455 ha, znajduje się tu ponad 160 jezior i oczek wodnych. Najbardziej charakterystyczny i unikatowy element krajobrazu LGD stanowi krzyż uformowany przez 4 jeziora: Wdzydze, Jelenie, Radoń i Gołub.

Ważnym elementem tożsamości historycznej obszaru LGD jest tradycja i kultura kaszubska. Przejawia się ona m.in. w potrawach regionalnych, rytuale zażywania tabaki zwanej „Diabelskim Zielem”, stroju regionalnym oraz języku.

Leader ma doprowadzić do powstania na obszarze LGD „Stolem” nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Szansa ożywienia obszaru upatrywana jest przede wszystkim w promocji produktów regionalnych, rozwoju usług turystycznych, któremu towarzyszyć ma poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej.

PREZES – Mariola Lamkiewicz-Czechowska
Ul. Wybickiego 27
83-424 Lipusz
Tel/Fax (58) 680 05 70
e-mail: biuro@lgdstolem.pl
www.lgdstolem.pl