LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby działa na terenie 9 gmin położonych w środkowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 1 250 km² zamieszkuje ok. 115,1 tys. osób.

Obszar LGD cechuje urozmaicona rzeźba terenu i znaczne wysokości względne (sięgające 150-200 m.), duża liczba jezior i cieków wodnych, bardzo różnorodna i unikatowa szata roślinna oraz występowanie dużych zwartych kompleksów leśnych.

Bezcennym atutem obszaru LGD jest kultura i tradycja kaszubska. Kaszubi mieszkają w wielu miejscach województwa pomorskiego, przy czym teren LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby charakteryzuje najwyższy, bo ponad 90 proc., wskaźnik ludności kaszubskiej do ogółu mieszkańców.
Wyjątkowe połączenie walorów środowiska przyrodniczego z atutami kulturowymi sprawia, że obszar LGD jest od kilkudziesięciu lat określany mianem Szwajcarii Kaszubskiej.

Zasadniczymi celami działalności Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby” jest stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej poza sezonem letnim oraz kompleksowa promocja w kraju i zagranicą Marki Szwajcaria Kaszubska.

PREZES – Wojciech Okroj
Ul. Gdańska 26
83-300 Kartuzy
Tel./Fax (58) 685 32 30
e-mail: stk@kaszuby.com.pl
www.kaszuby.com.pl