LGD Trzy Krajobrazy

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy działa na terenie 6 gmin położonych w środkowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 648 km² zamieszkuje ok. 56,7 tys. osób. Obszar LGD położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Aglomeracji Trójmiejskiej. Podstawowym walorem krajobrazu jest tutaj silnie rozbudowana sieć hydrologiczna w postaci kanałów, rowów melioracyjnych oraz obiektów o charakterze wodnym: budowli hydrotechnicznych, urządzeń regulacyjnych, jazów i przepustów.

O walorach kulturowych omawianego terenu decyduje przede wszystkim dziedzictwo dawnych osadników części żuławskiej – mennonitów. Pozostawili oni po sobie bogatą kulturę materialną, zadbane wioski oraz liczne cmentarze z fantazyjnymi nagrobkami.

Lokalna Grupa Działania chce koncentrować swoje działania na tworzeniu i promocji Marki Lokalnej „Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej„, dbaniu o równomierny rozwój obszaru oraz tworzeniu atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców.

PREZES – Emilia Grzyb
Lędowo, ul. Szkolna 5
83-021 Wiślina
tel.: 666 350 070, (58) 306 33 55
e-mail: info@trzykrajobrazy.pl
www.trzykrajobrazy.pl