LGD Wrzeciono

Lokalna Grupa Działania Wrzeciono działa na terenie 2 gmin położonych w środkowo – zachodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 691 km² zamieszkuje ok. 23,9 tys. osób.

Obszar LGD charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem rzeźby terenu, zwłaszcza w południowej części. Wysoczyzny morenowe są tutaj porozcinane rynnami jeziornymi i dolinami rzek, a różnice wysokości dochodzą do 234 metrów.

Rejon ten zamieszkuje ludność wielokulturowa pochodzenia: kaszubskiego, ukraińskiego oraz niemieckiego, co decyduje o bogactwie zwyczajów, obrzędów i tradycji.

Głównymi celami działania Lokalnej Grupy Działania „Wrzeciono” są: ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru, podniesienie atrakcyjności turystycznej przy poszanowaniu zasobów środowiskowych i dziedzictwa kulturowego.

PREZES – Jan Kaczmarek
Ul. Dworcowa 29 pok. 15
77-200 Miastko
Tel. (0 59) 857 07 37
Fax (0 59) 857 23 68
e-mail: biuro@lgdwrzeciono.pl
www.lgdwrzeciono.pl