LGD Wstęga Kociewia

Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia działa na terenie 5 gmin położonych w południowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 675 km² zamieszkuje ok. 52,7 tys. osób.

Na obszarze LGD znajdują się 4 florystyczne rezerwaty przyrody, duże ilości lasów oraz małych i dużych zbiorników wodnych, dających doskonałe warunki do uprawiania małego żeglarstwa i spływów kajakowych. Fragmenty jezior i rzek są od lat częściami szlaków kajakowych.

Teren ten znajduje się w całości w regionie etniczno-kulturowym Kociewie. Bogata historia, przenikanie się różnych kultur powodują, że obszar LGD posiada bogate dziedzictwo kultury materialnej. Można tu znaleźć ślady wczesnośredniowiecznych grodzisk, wiele zabytków sakralnych, a także fragmenty zabudowy holenderskiej, będące pozostałością po mennonitach, którzy odegrali niemałą rolę w historii również tego obszaru.

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” chce wspierać projekty służące zwłaszcza pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego, rozwojowi turystycznemu oraz aktywizacji sportowej, społeczno – kulturalnej i gospodarczej mieszkańców.

PREZES – Bogdan Badziong
ul. Wyszyńskiego 3
83-110 Tczew
tel. /fax. (058) 350 97 41
e-mail: lgd@wstega-kociewia.pl
www.wstega-kociewia.pl