Powiślańska Lokalna Grupa Działania

Powiślańska Lokalna Grupa Działania działa na terenie 5 gmin położonych w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 813 km² zamieszkuje ok. 43,4 tys. osób.

Na obecne dziedzictwo kulturowe Powiśla wpływa wieloetniczny, polsko-niemiecko-holenderski charakter tych terenów. Z regionem LGD tradycyjnie związana jest wiklina, rosnąca w dolinie Wisły, dzięki której rozwijało się rzemiosło koszykarskie. Innym produktem kojarzonym z Powiślem jest czarna porzeczka, z której wytwarzano smaczne powidła i nalewki. Porzeczka do dzisiaj bujnie rośnie na brzegach rzeki Liwy i może stać się produktem wyraźnie identyfikowanym z obszarem LGD.

Głównymi celami aktywności Powiślańskiej LGD są: aktywizacja mieszkańców, rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe, tworzenie nowych miejsc pracy i pielęgnowanie dziedzictwa przyrodniczego.

PREZES – Danuta Kosewska
Ul. Braterstwa Narodów 46/6
82-500 Kwidzyn
Tel. 0 55 261 37 06
e-mail: sekretariat@powislanskalgd.pl
www.powislanskalgd.pl