Wysokość środków w ramach PS WPR na lata 2023-2027 dla pomorskich Lokalnych Grup Działania