Aktualizacja dokumentów w ramach operacji typu „Scalanie gruntów”