Jak zostać partnerem KSOW?

Najważniejsza jest chęć współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich naszego regionu.

Z formalnego punktu widzenia wystarczy wypełnić zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i odesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: ksow@pomorskie.eu  lub  w wersji papierowej na adres:

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk 

________________________________________

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy