Księga wizualizacji

Informujemy, iż opracowana została Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) określająca podstawowe obowiązki beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej.

____________________________________

Do pobrania:

Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" wersja obowiązująca od 01.01.2021 r. - pobierz

Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" wersja obowiązująca od 15.02.2019 r.- pobierz

Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" wersja obowiązująca do 14.02.2019 r.- pobierz