Dokumenty do pobrania

Legislacja

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 1698) - otwórz    
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1015) - otwórz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1839) otwórz
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 z późn. zm.) otwórz
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) otwórz
 • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz.1130 z późn. zm.) otwórz
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1857)otwórz

 

Wniosek o przyznanie pomocy 

 • RODO klauzule 19.3- pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel -pobierz

 

Dokumenty aktualne, obowiązujące od 15 kwietnia 2019 r. wersja 2z

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy – otwórz

 

Dokumenty archiwalne- Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) - dokumenty obowiązujące do 15 kwietnia 2019 r. 

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z (aktualizacja marzec 2017 r.) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) - otwórz

 

Umowa 

Dokumenty aktualne, obowiązujące od 15 kwietnia 2019 r. 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy 19.3 wersja 3z - otwórz
 • Załącznik nr 1 zestawienie rzeczowo- finansowe operacji (pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji (pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji (excel) - otwórz
 • Załącznik nr 4 informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) - otwórz

 

Dokumenty archiwalne- Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) - dokumenty obowiązujące od 18 stycznia 2017 r. do 15 kwietnia 2019 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz

 

Wniosek o płatność 

 • RODO klauzule 19.3- pobierz
 • RODO klauzule do listy obecności 19.3- pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel -pobierz

 

Dokumenty aktulane, obowiązujące od 16 kwietnia 2019 r. wersja 2z 

 • Wniosek o płatność (pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (excel) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (pdf) - otwórz

 

Formularz informacji po realizacji operacji (formularze obowiązujące Beneficjentów podpisujących umowy na wersji 1z oraz 2z)

 • Informacja po realizacji operacji (.exel) - pobierz
 • Informacja po realizacji operacji (pdf) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnieniu przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji (pdf.) - pobierz

 

Formularz sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (formularze obowiązujące Beneficjentów podpisujących umowy na wersji 1z oraz 2z)

 • Sprawozdanie z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (exel.) - pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji oraz realizacji  projektu współpracy (pdf.) - pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (pdf.) - pobierz

 

Dokumenty archiwalne- Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)- dokumenty obowiązujące do 16 kwietnia 2019 r. 

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - zaktualizowana na dzień 24 luty 2017 r. - otwórz