Suchen:

Dostępne 1714 wyników ze wszystkich kategorii

Scalanie gruntów

30.03.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/scalanie-gruntow

Aktualizacja dokumentów w ramach Działania 7. Podstawowe usługi oraz 4.3. Scalanie gruntów

31.03.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/aktualizacja-dokumentow-w-ramach-dzialania-7-podstawowe-uslugi-oraz-4-3-scalanie-gruntow

Informacja dotycząca punktacji w konkursie z Działania 7.2.1. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

03.04.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/informacja-dotyczaca-punktacji-w-konkursie-z-dzialania-7-2-1-budowa-lub-modernizacja-drog-lokalnych-

Poradnik Antykryzysowy dla obszarów wiejskich

21.04.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/poradnik-antykryzysowy-dla-obszarow-wiejskich

Informacje i porady związane z koronawirusem

21.04.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/informacje-i-porady-zwiazane-z-koronawirusem

Dobre praktyki PROW

21.04.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/dobre-praktyki-prow

Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie 2014-20

24.04.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/pomorskie-lokalne-grupy-rybackie-2014-20

Pomorskie Lokalne Grupy Działania 2014-20

24.04.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/pomorskie-lokalne-grupy-dzialania-2014-20

UWAGA! Ważny komunikat dotyczący możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem ePUAP

27.04.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/uwaga-wazny-komunikat-dotyczacy-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-realizacje-operacji-typu-budowa-lub-modernizacja-drog-lokalnych-w

UWAGA! Ważny komunikat dotyczący realizacji umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zniesienia obowiązku konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na dotychczasowych zasadach

27.04.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/uwaga-wazny-komunikat-dotyczacy-realizacji-umow-w-ramach-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-zniesienia-obowiazku-konkurencyjnego-trybu-wyboru-wykon
Seiten: 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57