Suchen:

Dostępne 1973 wyników ze wszystkich kategorii

Umowy z Partnerami KSOW podpisane

20.07.2017
https://dprow.pomorskie.eu/-/umowy-z-partnerami-ksow-podpisane

Nowy Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

27.07.2017
https://dprow.pomorskie.eu/-/nowy-plan-dzialania-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020

Smaki i produkty lokalne Ziemi Człuchowskiej

25.08.2017
https://dprow.pomorskie.eu/-/smaki-i-produkty-lokalne-ziemi-czluchowskiej

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

08.01.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/zarzad-wojewodztwa-pomorskiego-zatwierdzil-liste-operacji-typu-inwestycje-w-targowiska-lub-obiekty-budowlane-przeznaczone-na-cele-promocji-lokalnych-p

Spotkanie informacyjne dla Partnerów KSOW

09.01.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-dla-partnerow-ksow

pomoc techniczna

17.01.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/pomoc-techniczna

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

24.01.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/inwestycje-w-obiekty-pelniace-funkcje-kulturalne-ksztaltowanie-przestrzeni-publicznej-ochrona-zabytkow-i-budownictwa-tradycyjnego

Rozpoczynamy kolejny konkurs na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach PROW 2014-2020

25.01.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/rozpoczynamy-kolejny-konkurs-na-operacje-typu-scalanie-gruntow-w-ramach-prow-2014-2020

LGD Wstęga Kociewia

02.02.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/lgd-wstega-kociewia

Przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców uległy zmianie od 21 lutego 2018 roku

19.02.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/przepisy-dotyczace-konkurencyjnego-trybu-wyboru-wykonawcow-ulegly-zmianie-od-21-lutego-2018-roku
Seiten: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38