Suchen:

Dostępne 1566 wyników ze wszystkich kategorii

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie ustalenia terminu złożenia przez Lokalne Grupy Działania sprawozdania z realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju za pierwszy rok realizacji LSR

06.10.2017
https://dprow.pomorskie.eu/-/zarzad-wojewodztwa-pomorskiego-przyjal-uchwale-w-sprawie-ustalenia-terminu-zlozenia-przez-lokalne-grupy-dzialania-sprawozdania-z-realizacji-lokalnych-

Referat płatności Osi 4

11.10.2017
https://dprow.pomorskie.eu/-/referat-platnosci-osi-4

Referat płatności projektów infrastrukturalnych PO RYBY, RPO

11.10.2017
https://dprow.pomorskie.eu/-/referat-platnosci-projektow-infrastrukturalnych-po-ryby-rpo

Stanowisko ds. pomocy technicznej i promocji PROW

11.10.2017
https://dprow.pomorskie.eu/-/stanowisko-ds-pomocy-technicznej-i-promocji-prow

PROW na lata 2014-2020

28.11.2017
https://dprow.pomorskie.eu/-/prow-na-lata-2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

23.02.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/europejski-fundusz-rolny-na-rzecz-rozwoju-obszarow-wiejskich-europa-inwestujaca-w-obszary-wiejskie-

15 lat Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

22.05.2019
https://dprow.pomorskie.eu/-/15-lat-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-pomorskim

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich

29.05.2019
https://dprow.pomorskie.eu/-/dobre-praktyki-majace-wplyw-na-rozwoj-obszarow-wiejskich

Pomorska Grupa Robocza ds. KSOW

05.06.2019
https://dprow.pomorskie.eu/-/pomorska-grupa-robocza-ds-ksow

Zapraszamy na Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego

10.06.2019
https://dprow.pomorskie.eu/-/zapraszamy-na-pomorskie-swieto-produktu-tradycyjne-1
Seiten: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50