Suchen:

Dostępne 1711 wyników ze wszystkich kategorii

UWAGA! Umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zawierane będą korespondencyjnie. Czekamy na przygotowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienionych formularzy umów

28.04.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/uwaga-umowy-w-ramach-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-zawierane-beda-korespondencyjnie-czekamy-na-przygotowanie-przez-agencje-restrukturyzacji-i-mo

UWAGA! Ważny komunikat dotyczący możliwości składania dokumentów za pośrednictwem ePUAP

29.04.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/uwaga-wazny-komunikat-dotyczacy-mozliwosci-skladania-dokumentow-za-posrednictwem-epuap

Rozstrzygnięcie Konkursu nr 4/2020 dla partnerów KSOW

06.05.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/rozstrzygniecie-konkursu-nr-4-2020-dla-partnerow-ksow

UWAGA! Aktualizacja dokumentacji konkursowej - konkurs 4/2020 dla partnerów KSOW

06.05.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/uwaga-aktualizacja-dokumentacji-konkursowej-dla-partnerow-ksow

Trzeci nabór wniosków na projekty „drogowe” zakończony!

11.05.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/trzeci-nabor-wnioskow-na-projekty-drogowe-zakonczony-

UWAGA! Ważny komunikat dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

12.05.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/uwaga-wazny-komunikat-dla-beneficjentow-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze-na-lata-2014-2020

UWAGA! Ułatwienia w realizacji projektów dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

13.05.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/uwaga-ulatwienia-w-realizacji-projektow-dla-beneficjentow-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020

Nowy wzór Wniosku o płatność na projekty grantowe w ramach poddziałania 19.2

02.06.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/nowe-wzor-wniosku-o-platnosc-na-projekty-grantowe-w-ramach-poddzialania-19-2

Pomorska Grupa Robocza ds. KSOW

02.06.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/pomorska-grupa-robocza-ds-ksow

Plan Działania KSOW

02.06.2020
https://dprow.pomorskie.eu/-/plan-dzialania-ksow
Seiten: 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58