Suchen:

Dostępne 1714 wyników ze wszystkich kategorii

LGD Wstęga Kociewia

02.02.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/lgd-wstega-kociewia

Przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców uległy zmianie od 21 lutego 2018 roku

19.02.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/przepisy-dotyczace-konkurencyjnego-trybu-wyboru-wykonawcow-ulegly-zmianie-od-21-lutego-2018-roku

Komunikat ARiMR dotyczący operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” PROW 2014-2020

19.02.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/komunikat-arimr-dotyczacy-operacji-typu-ksztaltowanie-przestrzeni-publicznej-prow-2014-2020

Pomoc Techniczna

23.02.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/pomoc-technicz-1

Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.

05.03.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/podrecznik-kwalifikowalnosci-kosztow-pomocy-technicznej-w-ramach-prow-2014-2020-

Rozpoczynamy konkurs na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

15.03.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/rozpoczynamy-konkurs-na-operacje-typu-inwestycje-w-targowiska-lub-obiekty-budowlane-przeznaczone-na-cele-promocji-lokalnych-produktow-

Rozpoczynamy konkurs na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

19.03.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/rozpoczynamy-konkurs-na-operacje-typu-ochrona-zabytkow-i-budownictwa-tradycyjnego-

Rozpoczynamy konkurs na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”

19.03.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/rozpoczynamy-konkurs-na-operacje-typu-ksztaltowanie-przestrzeni-publicznej-

Zapraszamy na szkolenie pn. „Warunki i zasady udzielania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

28.03.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/zapraszamy-na-szkolenie-pn-warunki-i-zasady-udzielania-pomocy-na-operacje-typu-ksztaltowanie-przestrzeni-publicznej-oraz-ochrona-zabytkow-i-budownictw

Życzenia Świąteczne

28.03.2018
https://dprow.pomorskie.eu/-/zyczenia-swiateczne
Seiten: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39