Zasady konkurencyjności PO Ryby 2014-20

Dokumenty aktualne: 

  • Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-20 ;dokument obowiązujący od 23 czewrca 2021 r. - pobierz
  • Oświadczenie beneficjenta ws. rozliczania zadań - pobierz
  • Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń (Wzór wniosku o nadanie lub reset uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR); dokument obowiązujący od 30 września 2019 r.  - pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień (Instrukcja jest dokumentem określającym w jaki sposób należy wypełnić Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR); dokument obowiązujący od 30 września 2019 r. wersja 3z- pobierz
  • Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR; dokument obowiązujący od 30 września 2019 r. wersja 4z - pobierz

 

Dokumenty archiwalne: 

  • Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-20 ;dokument obowiązujący od 1 października 2019 r. do 22 czerwca 2021 r. - pobierz
  • Dokument obowiązujące od 06 czerwca 2018 r. do 31 września 2019 r. zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-20 - pobierz dokument