Zadania departamentu

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:
 • wykonuje zadania wynikające z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, 2004-2006" stosownie do zawartych w tym zakresie umów oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • wykonuje zadania delegowane przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą, w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;
 • wdraża Działanie 9.3 RPO, w tym prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie projektów i przeprowadza ich ocenę formalną, uczestniczy w organizacji ich oceny strategicznej, organizuje wybór projektów do dofinansowania, przygotowuje umowy z beneficjentami, monitoruje i kontroluje realizację projektów oraz weryfikuje wnioski o płatność;
 • wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla działań przypisanych Samorządowi Województwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013;  
 • współpracuje ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w realizację w/w programów m.in w zakresie opiniowania dokumentów dotyczących systemów wdrażania, monitorowania, płatności i kontroli;
 • wykonuje czynności związane z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej w/w programów;
 • wdraża programy i wykonuje czynności niezbędne do udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków budżetu województwa;
 • zapewnia informowanie społeczności województwa o możliwości współfinansowania projektów w ramach wdrażanych programów, działań i zadań;
 • współpracuje przy przygotowywaniu i opiniowaniu programów regionalnych i sektorowych związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w których uczestniczy Województwo;
 • współpracuje ze wszystkimi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 • prowadzi regionalny sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Mapka dojazdu

Dyrekcja

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Justyna Durzyńska
 
Z-CY DYREKTORA DEPARTAMENTU
Aneta Gajger
Monika Miklaszewska-Apanowicz
 
Sekretariat:
tel. (058) 32-68-650
fax (058) 32-68-673

Struktura

Referat wdrażania projektów PROW

Kierownik:
Piotr Jaśniewski
tel. 58 32 68 653; p.jasniewski@pomorskie.eu ; pokój nr 315

Zespół ds. projektów infrastrukturalnych

Anna Kloskowska
tel. 58 32 68 654; a.kloskowska@pomorskie.eu ; pokój nr 304

Dorota Czernia
tel. 58 32 68 658; d.czernia@pomorskie.eu ; pokój nr 304

Krzysztof Rojek
tel. 58 32 68 391; k.rojek@pomorskie.eu; pokój nr 304

Małgorzata Flejszar (długotrwała nieobecność)

Magdalena Marczuk
tel. 58 32 68 658; m.marczuk@pomorskie.eu; pokój nr 304

Justyna Prass
tel. 58 32 68 391, j.prass@pomorskie.eu; pokój nr 304

Zespół ds. Osi Leader

Koordynator:
Katarzyna Glaza
tel. 58 32 68 381; k.glaza@pomorskie.eu; pokój nr 305

Tomasz Balak
tel. 58 32 68 383; t.balak@pomorskie.eu ; pokój nr 302

Marta Janicka
tel. 58 32 68 386; m.janicka@pomorskie.eu; pokój nr 305

Sylwia Jesionkowska – długotrwała nieobecność

Małgorzata Kucharska
tel. 58 32 68 778; m.kucharska@pomorskie.eu ; pokój nr 302

Maria Lichołat
tel. 58 32 68 387; m.licholat@pomorskie.eu ; pokój nr 302

Aleksandra Maciszka
tel. 58 32 68 386; a.maciszka@pomorskie.eu; pokój nr 305

Elżbieta Magulska – długotrwała nieobecność

Anna Narowska
tel. 58 32 68 390; a.narowska@pomorskie.eu ; pokój nr 305

Referat płatności projektów infrastrukturalnych PO RYBY, RPO
 

Grażyna Bistron-Seyda
tel. 58 32 68 413; g.bistron@pomorskie.eu, pokój nr 3

Małgorzata Chudzik
tel. 58 32 68 369; m.chudzik@pomorskie.eu, pokój nr 318

Agnieszka Cybulska
tel. 58 32 68 413; a.cybulska@pomorskie.eu, pokój nr 3

Monika Skraińska
tel. 58 32 68 326; m.skrainska@pomorskie.eu, pokój nr 318

Aneta Zacniewska - długotrwała nieobecność
tel. 58 32 68 489; a.zacniewska@pomorskie.eu

Referat kontroli PROW

Kierownik:
Anna Kapelan
tel. 58 32 68 657 ; a.kapelan@pomorskie.eu; pokój nr 306

Magdalena Rozenek
tel. 58 32 68 384 ; m.rozenek@pomorskie.eu ; pokój nr 308

Adam Szczepański
tel. 58 32 68 397; a.szczepanski@pomorskie.eu ; pokój nr 132

Urszula Drachusz
tel. 58 32 68 482; u.drachusz@pomorskie.eu ; pokój nr 308

Maria Odya
tel. 58 32 68 472, m.odya@pomorskie.eu; pokój nr 308

Konrad Gajdiss
tel. 58 32 68 336 ; k.gajdiss@pomorskie.eu ; pokój nr 132

Regina Borowska
tel. 58 32 68 397; r.borowska@pomorskie.eu, pokój nr 132

Borys Olechnowicz
tel. 58 32 68 228; b.olechnowicz@pomorskie.eu;  pokój nr 132

 

Referat monitoringu i sprawozdawczości PROW

Magdalena Drzemnicka
tel. 58 32 68 328; m.drzemnicka@pomorskie.eu; pokój nr 309

Referat płatności projektów infrastrukturalnych PROW

Kierownik:
Maciej Kossakowski
tel. 58 32 68 325; m.kossakowski@pomorskie.eu ; pokój nr 2

Ewa Kraińska
tel. 58 32 68 337; e.krainska@pomorskie.eu ; pokój nr 3

Cezary Szulborski
tel. 58 32 68 676; c.szulborski@pomorskie.eu ; pokój nr 3

Katarzyna Kantorczyk - długotrwała nieobecność
tel. 58 32 68 388; k.kantorczyk@pomorskie.eu ; pokój nr 318

Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz
tel. 58 32 68 388; m.kazmierkiewicz@pomorskie.eu ; pokój nr 318

Hanna Dawidowska - długotrwala nieobecność
tel. 58 32 68 388 h.dawidowska@pomorskie.eu; pokój nr 318

Agnieszka Kulikowska-Krawczyk
tel. 58 32 68 757; a.kulikowska@pomorskie.eu ; pokój nr 318

Stanowisko ds. dochodzenia należności PO RYBY
(ul. Długi Targ 8-10)

Anna Rutkowska - długotrwała nieobecność
tel. (58) 32 68 329; anna.rutkowska@pomorskie.eu

Renata Jabłonowska
tel. (58) 32 68 329; r.jablonowska@pomorskie.eu

Joanna Żarnowska
tel. 58 32 68 329; j.zarnowska@pomorskie.eu

Stanowisko ds. obsługi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
(ul. Długi Targ 1-7)

Anna Miętka
tel. (58) 32 68 338; a.mietka@pomorskie.eu; pokój nr 9

Monika Kopiecka
tel. (58) 32 68 753; m.kopiecka@pomorskie.eu; pokój nr 10

Karolina Dulanowska - długotrwała nieobecność
tel. (58) 32 68 756; k.dulanowska@pomorskie.eu

Małgorzata Szulc
tel. (58) 32 68 338; m.szulc@pomorskie.eu; pokój nr 9

Referat płatności Osi 4

Kierownik:
Aleksandra Liszewska
tel. 58 32 68 483 ; a.liszewska@pomorskie.eu; pokój nr 316

Zespół ds. Osi 4 Leader PROW

Koordynator:
Anna Kujawa
tel. 58 32 68 483; a.kujawa@pomorskie.eu; pokój nr 316

Andrzej Białkowski
tel. 58 32 68 382; a.bialkowski@pomorskie.eu; pokój nr 310

Małgorzata Motus
tel. 58 32 68 392; m.motus@pomorskie.eu; pokój nr 310

Joanna Lewandowska - długotrwała nieobecność
tel. 58 32 68 378; j.lewandowska@pomorskie.eu; pokój nr 310

Małgorzata Grabowska
tel. 58 32 68 392; m.grabowska@pomorskie.eu; pokój nr 310

Emilia Jędrzejewska
tel. 58 32 68 378; e.jedrzejewska@pomorskie.eu; pokój nr 310Zespół ds. Osi 4 PO RYBY

Koordynator:
Agnieszka Chomicz
tel. 58 32 68 415; a.chomicz@pomorskie.eu, pokój nr 312

Ewelina Rapiej
tel. 58 32 68 415; e.rapiej@pomorskie.eu; pokój nr 312

Emilia Świlska
tel. 58 32 68 376; e.swilska@pomorskie.eu, pokój nr 312

Magdalena Rutkowska - długotrwała nieobecność
tel. 58 32 68 376; m.rutkowska@pomorskie.eu; pokój nr 312

Referat kontroli PO RYBY, RPO
(ul. Długi Targ 8-10 - I piętro)

Kierownik:
Anna Przybielska
tel. 58 32 68 486; a.przybielska@pomorskie.eu

Jolanta Pudyszak
tel. 58 32 68 486, j.pudyszak@pomorskie.eu

Referat obsługi wniosków PO RYBY

Kamila Bistram
tel. 58 32 68 385; k.bistram@pomorskie.eu; pokój nr 317

Agnieszka Bratke
tel. 58 32 68 394; a.bratke@pomorskie.eu; pokój nr 302

Joanna Bauza
tel. 58 32 68 394; j.bauza@pomorskie.eu; pokój nr 302

Anna Styber-Mielcarek
tel. 58 32 68 385; a.mielcarek@pomorskie.eu; pokój nr 317

Monika Koczwara
tel. 58 32 68 385; m.koczwara@pomorskie.eu; pokój nr 317

Stanowisko ds. sprawozdawczości i pomocy technicznej PO RYBY

Ewelina Bielecka
tel. 58 32 68 330; e.bielecka@pomorskie.eu; pokój nr 314
 

Stanowisko ds. pomocy technicznej i promocji PROW

Anna Zacharewicz
tel. (58) 32 68 377; a.zacharewicz@pomorskie.eu; pokój nr 314