Zadania departamentu

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:
 
  • wykonuje zadania delegowane przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą do samorządów województw, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20;
  • wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla działań przypisanych Samorządowi Województwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-20;  
  • wykonuje czynności związane z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej w/w programów;
  • wdraża programy i wykonuje czynności niezbędne do udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków budżetu województwa;
  • zapewnia informowanie społeczności województwa o możliwości współfinansowania projektów w ramach wdrażanych programów, działań i zadań;
  • współpracuje przy przygotowywaniu i opiniowaniu programów regionalnych i sektorowych związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w których uczestniczy Województwo;
  • współpracuje ze wszystkimi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
  • prowadzi regionalny sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Mapka dojazdu

Dyrekcja

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Justyna Durzyńska
 
Z-CY DYREKTORA DEPARTAMENTU
Aneta Gajger
Monika Miklaszewska-Apanowicz
 
Sekretariat:
tel. (058) 32-68-650
fax (058) 32-68-673

Struktura

Referat wdrażania projektów -W

Kierownik Referatu: Justyna Prass
tel. 58 32 68 391; email: j.prass@pomorskie.eu; pokój nr 221

Zespół ds. projektów infrastrukturalnych- WI

Koordynator Zespołu: Anna Kloskowska
tel. 58 32 68 654, email: a.kloskowska@pomorskie.eu ; pokój nr 234

Joanna Bauza
tel. 58 32 68 394; email: j.bauza@pomorskie.eu ; pokój nr 232

Dorota Czernia 
tel. 58 32 68 482; email: d.czernia@pomorskie.eu ; pokój nr 238

Sylwia Jesionkowska 
tel. 58 32 68 881; email: s.jesionkowska@pomorskie.eu ; pokój nr 234

Magdalena Marczuk
tel. 58 32 68 658; email: m.marczuk@pomorskie.eu; pokój nr 234

 

 

Zespół ds. monitoringu i sprawozdawczości - WM

Koordynator Zespołu: Agnieszka Chomicz
tel. 58 32 68 415; email: a.chomicz@pomorskie.eu; pokój nr 222

Sylwia Dąbrowska 
tel. 58 32 68 328; email: s.dabrowska@pomorskie.eu ; pokój nr 234

Krzysztof Rojek
tel. 58 32 68 452; email: k.rojek@pomorskie.eu; pokój nr 222

Anna Rutkowska
tel. 58 32 68 369; e.mail: anna.rutkowska@pomorskie.eu ;pokój nr 215

Cezary Szulborski
tel. 58 32 68 676; e.mail: c.szulborski@pomorskie.eu ;pokój nr 222

 

Referat ds. Osi 4 Leader- L

Kierownik Referatu: Katarzyna Glaza
tel. 58 32 68 381; email: k.glaza@pomorskie.eu; pokój nr 204

Tomasz Balak
tel. 58 32 68 383; email: t.balak@pomorskie.eu ; pokój nr 205


Kamila Bistram
tel. 58 32 68 385; email: k.bistram@pomorskie.eu; pokój nr 202

Marta Janicka
tel. 58 32 68 386; email: m.janicka@pomorskie.eu; pokój nr 228

Monika Koczwara
tel. 58 32 68 386; email: m.koczwara@pomorskie.eu; pokój nr 203

Małgorzata Kucharska
tel. 58 32 68 778; email: m.kucharska@pomorskie.eu ; pokój nr 205

Maria Lichołat
tel. 58 32 68 387; email: m.licholat@pomorskie.eu ; pokój nr 202

Anna Narowska
tel. 58 32 68 390; email: a.narowska@pomorskie.eu ; pokój nr 202

Anna Styber-Mielcarek
tel. 58 32 68 386; email: a.mielcarek@pomorskie.eu; pokój nr 203

 

Referat płatności- P

Kierownik Referatu: Aleksandra Liszewska
tel. 58 32 68 483 ; email: a.liszewska@pomorskie.eu; pokój nr 212

Zespół ds. osi 4 Leader PROW- PL

Koordynator Zespołu: Andrzej Białkowski
tel. 58 32 68 382 ; email: a.bialkowski@pomorskie.eu; pokój nr 214

Joanna Lewandowska
tel. 58 32 68 378, email: j.lewandowska@pomorskie.eu; pokój nr 215

Iwona Moskwa
tel. 58 32 68 393 ; email: i.moskwa@pomorskie.eu ; pokój nr 217

Joanna Nowakowska
tel. 58 32 68 325 ; email: j.nowakowska@pomorskie.eu ; pokój nr 217

Patrycja Stankowska
tel. 58 32 68 326 ; email: P.Stankowska@pomorskie.eu; pokój nr 210

Natalia Wrzała
tel. 58 32 68 484 ; email: n.wrzala@pomorskie.eu ; pokój nr 210

 

 

Zespół ds. osi 4 PO RYBY- PR

Koordynator Zespołu: Emilia Świlska
tel. 58 32 68 392; email: e.swilska@pomorskie.eu;  pokój nr 214

Kamila Lewańczyk
tel. 58 32 68 762 ; email:K.Lewanczyk@pomorskie.eu ; pokój nr 214

Magdalena Rutkowska
tel. 58 32 68 762; email: m.rutkowska@pomorskie.eu; pokój nr 214

 

Zespół ds. projektów infrastrukturalnych PROW- PI

Koordynator Zespołu: Ewa Kraińska
tel. 58 32 68 337; email: e.krainska@pomorskie.eu ; pokój nr 226

Grażyna Bistron- Seyda
tel. 58 32 68 376; emial: g.bistron@pomorskie.eu ; pokój nr 220

Agnieszka Cybulska
tel. 58 32 68 413; email: a.cybulska@pomorskie.eu, pokój nr 226

 

 

 

Referat kontroli- K

Kierownik Referatu: Marta Gajewska- Kaźmierkiewicz
tel. 58 32 68 388 ; .email: m.gajewska@pomorskie.eu; pokój nr 223

 

Maria Odya
tel. 58 32 68 472, email: m.odya@pomorskie.eu; pokój nr 238

Borys Olechnowicz
tel. 58 32 68 228; email: b.olechnowicz@pomorskie.eu;  pokój nr 230

Jolanta Pudyszak
tel. 58 32 68 486, email: j.pudyszak@pomorskie.eu; pokój nr 238

Urszula Pytel 
tel. 58 32 68 905; email: u.pytel@pomorskie.eu ; pokój nr 238

Adam Szczepański
tel. 58 32 68 950; email: a.szczepanski@pomorskie.eu ; pokój nr 230


Referat zamówień publicznych- Z

Kierownik Referatu: Urszula Drachusz
tel. 58 32 68 657 ; email: 
u.drachusz@pomorskie.eu; pokój nr 219


Regina Borowska
tel. 58 32 68 397; email: r.borowska@pomorskie.eu, pokój nr 228

Robert Ciżmowski
tel. 58 32 68 336 ; email: r.cizmowski@pomorskie.eu  ; pokój nr 220

Konrad Gajdiss
tel. 58 32 68 336 ; email: k.gajdiss@pomorskie.eu ; pokój nr 228

 

 

Stanowisko ds. dochodzenia należności- N

Anna Kapelan
tel. 58 32 68 329; email: a.kapelan@pomorskie.eu; pokój nr 240

Kinga Lis
tel. 58 32 68 329; email: k.lis@pomorskie.eu; pokój nr 240

 

Zespół ds. obsługi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Koordynator Zespołu: Anna Miętka
tel. (58) 32 68 338; email: a.mietka@pomorskie.eu; pokój nr 218


Monika Kopiecka
tel. (58) 32 68 753; email: m.kopiecka@pomorskie.eu; pokój nr 216

Małgorzata Szulc
tel. (58) 32 68 338; email: m.szulc@pomorskie.eu; pokój nr 218

 

Stanowisko ds. pomocy technicznej i promocji- PT

Agnieszka Kulikowska-Krawczyk
tel. 58 32 68 757; email: a.kulikowska@pomorskie.eu ; pokój nr 206

Anna Zacharewicz
tel. (58) 32 68 377; email: a.zacharewicz@pomorskie.eu; pokój nr 206