DEPARTAMENT

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

  • wykonuje zadania delegowane przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą do samorządów województw, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20;
  • wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla działań przypisanych Samorządowi Województwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-20;
  • wykonuje czynności związane z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej w/w programów;
  • wdraża programy i wykonuje czynności niezbędne do udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków budżetu województwa;
  • zapewnia informowanie społeczności województwa o możliwości współfinansowania projektów w ramach wdrażanych programów, działań i zadań;
  • współpracuje przy przygotowywaniu i opiniowaniu programów regionalnych i sektorowych związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w których uczestniczy Województwo;
  • współpracuje ze wszystkimi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
  • prowadzi regionalny sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Kontakt
Sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dyrektor
Justyna Durzyńska

Justyna Durzyńska

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Zastępcy
Aneta Gajger

Aneta Gajger

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU DS. FINANSOWYCH

Anna Kacprzyńska

Anna Kacprzyńska

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU DS. KONTROLI

Struktura
Referat wdrażania projektów (W)
Kierownik Referatu:
Justyna Prass
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych (WI)
Koordynator Zespołu:
Anna Kloskowska
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych (WI)
Joanna Bauza
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych (WI)
Dorota Czernia
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych (WI)
Magdalena Marczuk
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych (WI)
Anna Rutkowska
Zespół ds. monitoringu i sprawozdawczości (WM)
Koordynator Zespołu:
Agnieszka Chomicz
Zespół ds. monitoringu i sprawozdawczości (WM)
Sylwia Dąbrowska
Zespół ds. monitoringu i sprawozdawczości (WM)
Cezary Szulborski
Referat ds. Osi 4 Leader (L)
Kierownik Referatu:
Katarzyna Glaza
Referat ds. Osi 4 Leader (L)
Tomasz Balak
Referat ds. Osi 4 Leader (L)
Kamila Bistram
Referat ds. Osi 4 Leader (L)
Marta Janicka
Referat ds. Osi 4 Leader (L)
Monika Koczwara
Referat ds. Osi 4 Leader (L)
Małgorzata Kucharska
Referat ds. Osi 4 Leader (L)
Maria Lichołat
Referat ds. Osi 4 Leader (L)
Anna Narowska
Referat ds. Osi 4 Leader (L)
Anna Styber-Mielcarek
Referat płatności (P)
Kierownik Referatu:
Aleksandra Liszewska
Zespół ds. osi 4 Leader PROW (PL)
Koordynator Zespołu:
Andrzej Białkowski
Zespół ds. osi 4 Leader PROW (PL)
Joanna Lewandowska
Zespół ds. osi 4 Leader PROW (PL)
Iwona Moskwa
Zespół ds. osi 4 Leader PROW (PL)
Joanna Nowakowska
Zespół ds. osi 4 Leader PROW (PL)
Emilia Jędrzejewska
Zespół ds. osi 4 Leader PROW (PL)
Natalia Wrzała
Zespół ds. osi 4 PO RYBY (PR)
Koordynator Zespołu:
Emilia Świlska
Zespół ds. osi 4 PO RYBY (PR)
Kamila Lewańczyk
Zespół ds. osi 4 PO RYBY (PR)
Magdalena Rutkowska
Zespół ds. osi 4 PO RYBY (PR)
Monika Skraińska
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych PROW (PI)
Koordynator Zespołu:
Ewa Kraińska
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych PROW (PI)
Grażyna Bistron- Seyda
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych PROW (PI)
Agnieszka Cybulska
Referat kontroli (K)
Kierownik Referatu:
Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz
Referat kontroli (K)
Borys Olechnowicz
Referat kontroli (K)
Jolanta Pudyszak
Referat kontroli (K)
Urszula Pytel
Referat kontroli (K)
Adam Szczepański
Referat kontroli (K)
Michał Laska
Referat zamówień publicznych (Z)
Kierownik Referatu:
Urszula Drachusz
Referat zamówień publicznych (Z)
Regina Borowska
Referat zamówień publicznych (Z)
Patrycja Poddębniak
Referat zamówień publicznych (Z)
Robert Ciżmowski
Referat zamówień publicznych (Z)
Konrad Gajdiss
Stanowisko ds. dochodzenia należności (N)
Anna Kapelan
Stanowisko ds. dochodzenia należności (N)
Kinga Lis
Zespół ds. obsługi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Koordynator Zespołu:
Anna Miętka
Zespół ds. obsługi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Karolina Dulanowska
Zespół ds. obsługi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Ewa Kopiniak
Zespół ds. obsługi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Małgorzata Szulc
Stanowisko ds. pomocy technicznej i promocji (PT)
Agnieszka Kulikowska-Krawczyk