DEPARTAMENT

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

  • wykonuje zadania delegowane przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą do samorządów województw, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20;
  • wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla działań przypisanych Samorządowi Województwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-20;
  • wykonuje czynności związane z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej w/w programów;
  • wdraża programy i wykonuje czynności niezbędne do udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków budżetu województwa;
  • zapewnia informowanie społeczności województwa o możliwości współfinansowania projektów w ramach wdrażanych programów, działań i zadań;
  • współpracuje przy przygotowywaniu i opiniowaniu programów regionalnych i sektorowych związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w których uczestniczy Województwo;
  • współpracuje ze wszystkimi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
  • prowadzi regionalny sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Kontakt
Sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dyrektor
Justyna Durzyńska

Justyna Durzyńska

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Zastępcy
Aneta Gajger

Aneta Gajger

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU DS. FINANSOWYCH

Anna Kacprzyńska

Anna Kacprzyńska

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU DS. KONTROLI

Struktura
Referat wdrażania projektów
Kierownik Referatu:
Justyna Prass
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych
Koordynator Zespołu:
Anna Kloskowska
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych
Joanna Bauza
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych
Dorota Czernia
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych
Magdalena Marczuk
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych
Anna Rutkowska
Zespół ds. monitoringu i sprawozdawczości
Sylwia Dąbrowska
Zespół ds. monitoringu i sprawozdawczości
Cezary Szulborski
Referat ds. Osi 4 Leader
Kierownik Referatu:
Katarzyna Glaza
Referat ds. Osi 4 Leader
Tomasz Balak
Referat ds. Osi 4 Leader
Kamila Bistram
Referat ds. Osi 4 Leader
Marta Janicka
Referat ds. Osi 4 Leader
Monika Koczwara
Referat ds. Osi 4 Leader
Małgorzata Kucharska
Referat ds. Osi 4 Leader
Maria Lichołat
Referat ds. Osi 4 Leader
Anna Narowska
Referat ds. Osi 4 Leader
Anna Styber-Mielcarek
Referat płatności
Kierownik Referatu:
Aleksandra Liszewska
Zespół ds. osi 4 Leader PROW
Koordynator Zespołu:
Andrzej Białkowski
Zespół ds. osi 4 Leader PROW
Joanna Lewandowska
Zespół ds. osi 4 Leader PROW
Iwona Moskwa
Zespół ds. osi 4 Leader PROW
Joanna Nowakowska
Zespół ds. osi 4 Leader PROW
Emilia Jędrzejewska
Zespół ds. osi 4 Leader PROW
Natalia Wrzała
Zespół ds. osi 4 PO RYBY
Koordynator Zespołu:
Emilia Świlska
Zespół ds. osi 4 PO RYBY
Kamila Lewańczyk
Zespół ds. osi 4 PO RYBY
Magdalena Rutkowska
Zespół ds. osi 4 PO RYBY
Monika Skraińska
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych PROW
Koordynator Zespołu:
Ewa Kraińska
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych PROW
Grażyna Bistron- Seyda
Zespół ds. projektów infrastrukturalnych PROW
Agnieszka Cybulska
Referat kontroli
Kierownik Referatu:
Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz
Referat kontroli
Borys Olechnowicz
Referat kontroli
Jolanta Pudyszak
Referat kontroli
Urszula Kalinowska
Referat kontroli
Adam Szczepański
Referat zamówień publicznych
Kierownik Referatu:
Urszula Drachusz
Referat zamówień publicznych
Regina Borowska
Referat zamówień publicznych
Patrycja Poddębniak
Referat zamówień publicznych
Robert Ciżmowski
Referat zamówień publicznych
Konrad Gajdiss
Stanowisko ds. dochodzenia należności
Kinga Lis
Zespół ds. obsługi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Koordynator Zespołu:
Anna Miętka
Zespół ds. obsługi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Karolina Dulanowska
Zespół ds. obsługi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Ewa Kopiniak
Zespół ds. obsługi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Małgorzata Szulc
Stanowisko ds. pomocy technicznej i promocji
Agnieszka Naczk
Stanowisko ds. pomocy technicznej i promocji
Agnieszka Kulikowska-Krawczyk