Archiwum dokumentów nieaktualnych

PRIORYTET 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

DZIAŁANIE 4.4 : Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

 

Dokumenty archiwalne, ważne do 19 października 2018 r. 

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie- pobierz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie- pobierz
 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

- Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

- Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

 1. Wzór umowy o dofinansowanie 2019- pobierz
 2. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe- pobierz
 3. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych- pobierz
 4. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki- pobierz
 5. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki- pobierz
 6. Formularz wniosku o płatność- pobierz
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność- pobierz
 8. Klauzule RODO do wniosku o płatność

- Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów- pobierz

- Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

- Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r. 

 • Formularz wniosku o dofinansowanie– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie– pobierz

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie 

 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną-  pobierz

Dokumenty archiwlane , ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o dofinansowanie– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie– pobierz

Dokumenty archiwalne - aktualne od 2018r. obowiązujące do 13 kwietnia 2018 r.

 • Wzór formularza wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

Dokumenty archiwalne- aktualne w 2017r.

 • Wzór formularza wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

 

UMOWA

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Wzór umowy o dofinansowanie 2018– pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe– pobierz
 • Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych– pobierz
 • Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki– pobierz
 • Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki– pobierz

 

Dokumenty archiwalne ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Wzór umowy o dofinansowanie 2018– pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe– pobierz
 • Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych– pobierz
 • Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki– pobierz
 • Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki– pobierz

 

Dokumenty archiwalne- aktualne od 2018r., obowiązujące do 13 kwietnia 2018 r. 

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe – pobierz
 • Załącznik nr 2 - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych – pobierz
 • Załącznik nr 3 - harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr 4 - wniosek o wypłatę zaliczki - pobierz

Dokumenty archiwalne- aktualne w 2017r.

 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1A do umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 1B do umowy o dofinansowanie – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – pobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność– pobierz

Klauzule RODO do wniosku o płatność 

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów- pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną-  pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

 

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność– pobierz

 

Dokumenty archiwalne- aktualne od 2018r., obowiązujące do 13 kwietnia 2018 r. 

 • Wzór formularza wniosku o płatność - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

Dokumenty archiwalne-  aktualne w 2017r.

 • Wzór formularza wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

 • Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji - pobierz

 

DZIAŁANIE 4.2 : Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r.

 • ​​​Formularz wniosku o dofinansowanie– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie– pobierz
 • Biznesplan uproszczony- pobierz

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie 

 • Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną pobierz

 

Dokumenty archiwalne,  ważne od 16 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o dofinansowanie– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie– pobierz
 • Biznesplan uproszczony- pobierz

 

UMOWA

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Wzór umowy o dofinansowanie– pobierz
 • Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji– pobierz
 • Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki– pobierz
 • Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki– pobierz
 • Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych– pobierz

 

Dokumenty archiwalne, ważne od 16 kwietnia 2018 r

 • Wzór umowy o dofinansowanie– pobierz
 • Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji– pobierz
 • Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki– pobierz
 • Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki– pobierz
 • Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych– pobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność– pobierz
 • Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność– pobierz
 • Formularz ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych- pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji- pobierz

Klauzule RODO do wniosku o płatność 

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów– pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną– pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną– pobierz

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność– pobierz

 

dokumenty archiwalne, ważne od 6 września 2017 r. do 13 kwietnia 2018 r. 

 

Dokumenty archiwalne , ważne od 14 lipca 2017r. do 13 kwietnia 2018 r. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Biznes Plan uproszczony - pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz
 • Oświadczenie o prowadzeniu oddzielnego systemu rachunkowości - pobierz
 • Formularz ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych- pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji- pobierz

 

Dokumenty archilwane , aktualne od 29 maja 2017r. do 14 lipca 2017 r. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Biznes Plan uproszczony - pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

 

Dokumenty archiwalne, aktualne do 28 maja 2017r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

 

UMOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

DZIAŁANIE 4.3 prowadzone w ramach współpracy

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Formularz wniosku o dofinansowanie– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie– pobierz

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie 

 • Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną pobierz

 

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o dofinansowanie– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie– pobierz

 

UMOWA

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy– pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji– pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki– pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki– pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych– pobierz

 

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy– pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji– pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki– pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki– pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych– pobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Aktualne dokumenty, ważne od 22 czerwca 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność– pobierz
 • Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność– pobierz

Klauzule RODO do wniosku o płatność 

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów– pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną– pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną– pobierz

 

Dokumenty archiwalne, ważne od 13 kwietnia 2018 r

 • Formularz wniosku o płatność– pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność– pobierz

 

 

Dokumenty archiwalne, aktualne od 7 lipca 2017r. do 13 kwietnia 2018 r. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

 

Dokumenty archiwalne, aktualne do 6 lipca 2017r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 • Formularz wniosku o dofinansowanie - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz

UMOWA

 • Wzór umowy o dofinansowanie - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki - pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz