Aktualizacja dokumentów aplikacyjnych na Naszej stronie

Polecamy zapoznanie się z najnowszymi dokumentami przygotowanymi przez ARiMR, które udostępniliśmy dla Państwa w zakładce PROW 2014- 20/ dokumenty do pobrania

1. Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (7z) na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierzwersja pdf

 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 3 do umowy – Informacja po realizacji operacji– pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja o podłączonych przyłączach – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 5 do umowy – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 5a do umowy - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 6 do umowyInformacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) - pobierzwersja pdf

 

2. Formularz wniosku następcy prawnego Beneficjenta o przyznanie pomocy na operacje typu  7.2.2 "Gospodarka wodno-ściekowa", 7.4.1.1  "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", 7.4.1.2 "Kształtowanie przestrzeni publicznej", 7.6.1 "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
objętego PROW na lata 2014-2020 - pobierz

 

3. Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (7z) na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pobierzpdf- pobierz

 • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (7z) pobierzpdf- pobierz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (7z)   pobierzpdf- pobierz
 • Załącznik nr 3 -Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (7z) pobierzpdf - pobierz
 • Załącznik nr 4 - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (7z),  - pobierzpdf - pobierz
 • Załącznik nr 5 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) - wersja 7z - pobierzpdf - pobierz

 

4. Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (7z) na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf

 • Załącznik nr 1 do umowy "Zestawienie rzeczowo finansowe operacji" (wersja 7z) -  pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Załącznik nr 2 do umowy "Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020); (wersja 7z) -  pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Załącznik nr 2a do umowy "Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)" (wersja 7z) -  pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Informacja o przetwarzaniu danych (RODO) - pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf

 

 

 Bezpośredni link do najnowszych dokumentów – zobacz dokumenty

view szablon artykułu