Aktualizacja dokumentów aplikacyjnych na naszej stronie

W związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, udostępniamy Państwu aktualne wzory dokumentów

 

Nowe formularze znajdują się w dziale Dokumenty do pobrania/Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Wniosek o przyznanie pomocy

 

Bezpośredni link – zobacz dokumenty

view szablon artykułu