Aktualizacja dokumentów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

W związku z wejściem w życie Zarządzenia 81/2021 Prezesa ARiMR z dnia 26.08.2021 r. wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej", oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 – 2020 udostępniamy Państwu aktualny wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy w wersji 5z. wraz z załącznikami

 

Nowe dokumenty znajdują się w dziale Dokumenty do pobrania >   Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Bezpośredni link- zobacz dokumenty

 

lub ponizej do pobrania

 

Wersja 5z (dokumenty aktualne od 26 sierpnia 2021 r.)

  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy - pobierzwersja pdf
  • Zał. nr 1 do umowy - Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji - pobierzwersja pdf
  • Zał. nr 2 do umowy - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - pobierzwersja pdf
  • Zał. nr 3 do umowy - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - pobierzwersja pdf
  • Zał. nr 3a do umowy - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierzwersja pdf
  • Zał. nr 4 do umowy - Informacja po realizacji operacji - pobierzwersja pdf
  • Zał. nr 5 do umowy - Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne - pobierzwersja pdf
  • Zał. nr 6 do umowy- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) - pobierzwersja pdf
view szablon artykułu