Nowe wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 3 Ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na stronie internetowej zostały DPROW zostały umieszczone zmienione wzory umów o dofinansowanie w zakresie poszczególnych działań Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze". Jednocześnie informujemy, że powyższe dokumenty obowiązują w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 27.08.2019 r. 

Nowe wzory umów znajdują sie w dziale PO Ryby 2014-20/ Dokumenty do pobrania PO Ryby 2014-20

lub poniżej:

 

Działanie 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych - pobierz

Działanie 4.3 działania prowadzone w ramach współpracy- pobierz

Działanie 4.4 koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze- pobierz

 

view szablon artykułu