Pomorski Leader

$image_alt

Siłą województwa pomorskiego są aktywni mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, jak wykorzystywać  i promować walory turystyczne swojego otoczenia, miejscową kulturę i tradycję oraz potencjał społeczny. Właśnie z myślą o przedsiębiorczych mieszkańcach wsi i małych miast powstała inicjatywa Leader, dzięki której lokalne społeczności mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich projektów.

W praktyce Leader opiera się na funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD) – organizacji zrzeszających przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego działających lokalnie na określonym obszarze (najczęściej na obszarze danego powiatu). Aby podmioty danej gminy mogły korzystać z pieniędzy w ramach Leadera, jej teren musi być objęty zasięgiem Lokalnej Grupy Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 16 takich grup. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy uprawnione do korzystania z dostępnych środków. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem swoich projektów w ramach działań Leadera powinny wiedzieć zasięgiem, której LGD objęta jest gmina, gdzie będzie realizowany projekt.

view szablon artykułu

Lokalne Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania Bursztynowy Pasaż działa na terenie 6 gmin położonych w północnej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni blisko 1070 km² zamieszkuje ponad 44,4 tys. osób.
Największym atutem obszaru LGD jest jego bezpośredni dostęp do morza. Wzdłuż ponad 30 km linii brzegowej znajdują się najszersze i najczystsze plaże na polskim wybrzeżu. Niekwestionowanymi walorami są również liczne jeziora, duża ilość lasów oraz czyste środowisko.
O atrakcyjności obszaru LGD stanowi też bogate dziedzictwo kulturowe, związane z kulturą Kaszub. Historię i tradycje Kaszubów obserwować można dzięki: dziedzictwu architektonicznemu, tj. zabytkowym obiektom budownictwa ludowego, skansenom, wiejskim kościołom, dworkom oraz bogactwu obrzędów i zwyczajów. Symbolem kultury kaszubskiej jest również odrębność językowa - nauczany w szkołach, obecny w mediach i literaturze język kaszubski, w 2005 r. uznany został oficjalnie za język regionalny.
W oparciu o te atuty, LGD „Bursztynowy Pasaż" wyznaczyła sobie cztery główne kierunki aktywności na lata 2007-2013: turystykę, rekreację, kulturę oraz wsparcie przedsiębiorczości.

 
PREZES- Mikołaj Orzeł
ul. Wejherowska 3
84-110 Krokowa
Tel./ Fax. (58) 673 20 57