Pomorski Leader

$image_alt

Siłą województwa pomorskiego są aktywni mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, jak wykorzystywać  i promować walory turystyczne swojego otoczenia, miejscową kulturę i tradycję oraz potencjał społeczny. Właśnie z myślą o przedsiębiorczych mieszkańcach wsi i małych miast powstała inicjatywa Leader, dzięki której lokalne społeczności mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich projektów.

W praktyce Leader opiera się na funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD) – organizacji zrzeszających przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego działających lokalnie na określonym obszarze (najczęściej na obszarze danego powiatu). Aby podmioty danej gminy mogły korzystać z pieniędzy w ramach Leadera, jej teren musi być objęty zasięgiem Lokalnej Grupy Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 16 takich grup. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy uprawnione do korzystania z dostępnych środków. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem swoich projektów w ramach działań Leadera powinny wiedzieć zasięgiem, której LGD objęta jest gmina, gdzie będzie realizowany projekt.

view szablon artykułu

Lokalne Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla działa na terenie 5 gmin położonych w środkowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 731 km² zamieszkuje prawie 42,2 tys. osób.
Obszar LGD bogaty jest w różne formy ochrony przyrody: rezerwaty, parki, obszary chronionego krajobrazu. Jedną z lokalnych atrakcji turystycznych jest ogród dendrologiczny w Dzierzgoniu. Omawiany teren charakteryzuje wysoka produkcja rolna, zarówno roślinna jak i zwierzęca. Żyzne gleby, niskie zanieczyszczenie powietrza, duża odległość od głównych szlaków komunikacyjnych i ośrodków przemysłowych, sprzyjają rozwojowi rolnictwa.
Większość mieszkańców obszaru LGD stanowi ludność napływowa, która przybyła na ten teren z różnych stron Polski, co wpływa na niskie poczucie tożsamości i słabą integrację społeczności lokalnej.
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla" chce poprzez Leader'a doprowadzić do integracji społeczności lokalnej, zwiększenia kapitału społecznego, wzrostu aktywności gospodarczej oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Prezes - Leszek Tabor                      

Ul. Słowackiego 3
82-440 Dzierzgoń
Tel. (55) 276 25 03
fax. (055) 276 22 57