Dokumenty do pobrania:

LEGISLACJA

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020- pobierz 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020- pobierz 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020- pobierz

 

Dokumenty obowiązujące 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY - dokument obowiązujący od 10 kwietnia 2019 r. 

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (3z) - pobierz 
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (3z) - pobierz 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ - formularz wop obowiązujący od 27 października 2018 r. oraz Instrukcja obowiązująca od 10 kwietnia 2019 r. 

 • Formularz wniosku o płatność (3z) – pobierz 
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (3z) – pobierz 

UMOWA wraz z załącznikami– dokumenty obowiązujące dla umów zawartych po 10 kwietnia 2019 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (4z) – pobierz 
 • Załącznik nr 1 do umowy (4z) – pobierz 
 • Załącznik nr 2 do umowy (4z) – pobierz 
 • Załącznik nr 2a do umowy (4z) – pobierz 

 

 

Dokumenty archiwalne

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY - dokument obowiązujący od 27 października 2018 r.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (2z) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (2z) - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ - dokument obowiązujący od 27 października 2018 r.

 • Formularz wniosku o płatność (3z) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (3z) – pobierz

UMOWA – wzór umowy dla operacji z zakresu „Scalanie gruntów" - dla umów zawartych po 27 października 2018 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (3z) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy (3z) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy (3z) – pobierz
 • Załącznik nr 2a do umowy (3z) – pobierz

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- dokument obowiązujący do 27 października 2018 r.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ- dokument obowiązujący do 27 października 2018 r.

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

UMOWA – wzór umowy dla operacji z zakresu „Scalanie gruntów" - dla umów zawartych przed dniem 18 stycznia 2017 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy – pobierz

UMOWA – wzór umowy dla operacji z zakresu „Scalanie gruntów" - dla umów zawartych po dniu 18 stycznia 2017 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2a do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy – pobierz