Dokumenty do pobrania:

 

Dokumenty obowiązujące 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- dokument obowiązujący od 27 października 2018 r.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (2z) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (2z) - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ- dokument obowiązujący od 27 października 2018 r.

 • Formularz wniosku o płatność (3z) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (3z) – pobierz

UMOWA – wzór umowy dla operacji z zakresu „Scalanie gruntów" - dla umów zawartych po 27 października 2018 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (3z) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy (3z) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy (3z) – pobierz
 • Załącznik nr 2a do umowy (3z) – pobierz

 

Dokumenty archiwalne

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- dokument obowiązujący do 27 października 2018 r.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ- dokument obowiązujący do 27 października 2018 r.

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

UMOWA – wzór umowy dla operacji z zakresu „Scalanie gruntów" - dla umów zawartych przed dniem 18 stycznia 2017 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy – pobierz

UMOWA – wzór umowy dla operacji z zakresu „Scalanie gruntów" - dla umów zawartych po dniu 18 stycznia 2017 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2a do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy – pobierz