Aktualizacja Listy ocenionych projektów partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji do realizacji w 2021 roku

Korekta Listy ocenionych operacji … w ramach konkursu KSOW nr 5/2021 dotyczy projektu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie pn. „Lepszy przykład niż wykład – wyjazd studyjny do Toskanii", w którym została skorygowana kwota środków finansowych przyznanych na realizację operacji. Korekta wynika z oczywistej omyłki, wpisana została omyłkowo kwota środków finansowych przyznanych na realizację operacji (tj. kwota wnioskowana przez Partnera KSOW, a nie kwota przyznana po ostatecznej weryfikacji).

korekta listy ocenionych operacji  - pobierz

view szablon artykułu

Aktualności

Konsultacje dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczące Konkursu 5/2021

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego informuje, że od 4 stycznia do 22 stycznia 2021 roku można składać wnioski w konkursie 5/2021  dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku.

W związku z powyższym zapraszamy na indywidualne konsultacje wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursie 5/2021.  

Konsultacje prowadzić będziemy telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym umówieniu spotkania. Prosimy kontaktować się e-mailowo na adres: a.mietka@pomorskie.eu lub telefonicznie: 58 32 68 338/753/949

Na konsultacje indywidualne zapraszamy do 21 stycznia 2020 roku w godzinach od 9.00 do 14.00. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod adresem:

https://dprow.pomorskie.eu/

Serdecznie zapraszamy

view szablon artykułu