Konkurs fotograficzny pn. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” został rozstrzygnięty!

I miejsce – Marta Jaśniewska – Skatepark w Rożentalu I miejsce – Łukasz Gwiździel – Nocny zabieg
I miejsce – Marta Jaśniewska – Skatepark w Rożentalu (po lewej stronie) I miejsce – Łukasz Gwiździel – Nocny zabieg (po prawej stronie)

Drogi rowerowe, skatepark, fotowoltalika, nowoczesne boiska i place zabaw oraz maszyny rolnicze - to zmiany, jakie zauważyli mieszkańcy województwa pomorskiego w swoim najbliższym otoczeniu, dzięki dotacjom unijnym.

Ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkurs fotograficzny pn. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!" spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa.

Główną ideą konkursu było pokazanie korzyści płynących z wykorzystania funduszy unijnych na rzecz polepszenia jakości życia na obszarach wiejskich województwa pomorskiego jako miejsca do zamieszkania, odpoczynku i rozwoju zawodowego.

Spośród zgłoszonych prac fotograficznych, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, komisja konkursowa wyłoniła czternaście najbardziej oryginalnych zdjęć pod kątem tematyki Konkursu, oryginalnego spojrzenia na problematykę związaną z funduszami UE oraz kreatywności autora zdjęcia.

Do udziału w konkursie zgłoszono łącznie 166 zdjęć (w kategorii „dzieci i młodzież" - 94 zdjęcia oraz „osoby pełnoletnie" - 72 zdjęcia). Prace fotograficzne zostały ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież (w wieku 12-18 lat) oraz osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia).

Komisja Konkursowa przyznała  I, II i III miejsce oraz 4 wyróżnienia w każdej z dwóch kategorii konkursowych. Zgodnie z werdyktem laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

 

Kategoria „dzieci i młodzież":

I miejsce – Marta Jaśniewska – Skatepark w Rożentalu

II miejsce – Iga Kołodziejska  – Przystań Rybacka Mechelinki

III miejsce – Damian Malottki – Lipcowy spacer

wyróżnienie – Oliwia Wójcik – Śluza Przegalina

wyróżnienie – Szymon Langner – Zabawa i sport pod chmurką

wyróżnienie – Leonard Semeniuk – Synchronizacja

wyróżnienie – Emilia Kurs – Kładka nad Brdą

 

Kategoria „osoby pełnoletnie":

I miejsce – Łukasz Gwiździel – Nocny zabieg

II miejsce – Stanisław Kłosin – Energia po byku

III miejsce – Artur Socha – Gmina Stężyca- Lider pozyskiwania i budowy obiektów za pomocą Unii Europejskiej

wyróżnienie – Katarzyna Goniszewska – Przystań Kuźnica

wyróżnienie – Piotr Syrocki – Postęp

wyróżnienie – Krzysztof Małkiewicz – Skok w przyszłość

wyróżnienie – Adriana Maksymów – Przystań we mgle

 

Konkurs zrealizowany został w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2020-2021. Nagrody sfinansowane zostaną ze Schematu II Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

view szablon artykułu

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie !

„Aktualne zagadnienia związane z chowem i hodowlą bydła mlecznego" – Stare Pole 03.03.2021 r. Szkolenie odbędzie się w trybie „online".

XIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"

Informujemy, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Badanie obywatelskiej aktywności wsi

Informujemy, że Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzi projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi", którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

Najnowsze dokumenty na stronie DPROW

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanymi wzorami formularzy umów na operacje typu „Scalanie gruntów", w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów", w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.

Aktualizacja formularza Wniosku o płatność wraz z Instrukcją dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

W zakładce „PROW 14-20 Dokumenty do pobrania" zamieściliśmy zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o płatność dla działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020, w której zostały uwzględnione zapisy wynikające ze zmiany Książki Procedur „Obsługa wniosku o płatność w ramach działania: 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" PROW na lata 2014-2020 (KP-611-350-ARiMR/4/z.)

Nowe dokumenty na stronie

Udostępniliśmy Państwu obowiązujący od dnia 25 stycznia br. zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (w wersji 5z) na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czy wiesz, czym zajmuje się KSOW, czyli Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich? Obejrzyj film i dowiedz się więcej

Zachęcamy do obejrzenia filmu, z którego dowiesz się czym jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW), jakie są jej główne zadania, jakie działania podejmuje jako sieć i przekonasz się, że warto zostać partnerem sieci.

Aktualizacja listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dn. 14 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wybranych do realizacji w ramach trzeciego naboru wniosków.

Konsultacje dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczące Konkursu 5/2021

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego informuje, że od 4 stycznia do 22 stycznia 2021 roku można składać wnioski w konkursie 5/2021  dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku.