Konkurs fotograficzny pn. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” został rozstrzygnięty!

I miejsce – Marta Jaśniewska – Skatepark w Rożentalu I miejsce – Łukasz Gwiździel – Nocny zabieg
I miejsce – Marta Jaśniewska – Skatepark w Rożentalu (po lewej stronie) I miejsce – Łukasz Gwiździel – Nocny zabieg (po prawej stronie)

Drogi rowerowe, skatepark, fotowoltalika, nowoczesne boiska i place zabaw oraz maszyny rolnicze - to zmiany, jakie zauważyli mieszkańcy województwa pomorskiego w swoim najbliższym otoczeniu, dzięki dotacjom unijnym.

Ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkurs fotograficzny pn. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!" spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa.

Główną ideą konkursu było pokazanie korzyści płynących z wykorzystania funduszy unijnych na rzecz polepszenia jakości życia na obszarach wiejskich województwa pomorskiego jako miejsca do zamieszkania, odpoczynku i rozwoju zawodowego.

Spośród zgłoszonych prac fotograficznych, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, komisja konkursowa wyłoniła czternaście najbardziej oryginalnych zdjęć pod kątem tematyki Konkursu, oryginalnego spojrzenia na problematykę związaną z funduszami UE oraz kreatywności autora zdjęcia.

Do udziału w konkursie zgłoszono łącznie 166 zdjęć (w kategorii „dzieci i młodzież" - 94 zdjęcia oraz „osoby pełnoletnie" - 72 zdjęcia). Prace fotograficzne zostały ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież (w wieku 12-18 lat) oraz osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia).

Komisja Konkursowa przyznała  I, II i III miejsce oraz 4 wyróżnienia w każdej z dwóch kategorii konkursowych. Zgodnie z werdyktem laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

 

Kategoria „dzieci i młodzież":

I miejsce – Marta Jaśniewska – Skatepark w Rożentalu

II miejsce – Iga Kołodziejska  – Przystań Rybacka Mechelinki

III miejsce – Damian Malottki – Lipcowy spacer

wyróżnienie – Oliwia Wójcik – Śluza Przegalina

wyróżnienie – Szymon Langner – Zabawa i sport pod chmurką

wyróżnienie – Leonard Semeniuk – Synchronizacja

wyróżnienie – Emilia Kurs – Kładka nad Brdą

 

Kategoria „osoby pełnoletnie":

I miejsce – Łukasz Gwiździel – Nocny zabieg

II miejsce – Stanisław Kłosin – Energia po byku

III miejsce – Artur Socha – Gmina Stężyca- Lider pozyskiwania i budowy obiektów za pomocą Unii Europejskiej

wyróżnienie – Katarzyna Goniszewska – Przystań Kuźnica

wyróżnienie – Piotr Syrocki – Postęp

wyróżnienie – Krzysztof Małkiewicz – Skok w przyszłość

wyróżnienie – Adriana Maksymów – Przystań we mgle

 

Konkurs zrealizowany został w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2020-2021. Nagrody sfinansowane zostaną ze Schematu II Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

view szablon artykułu

Aktualności

Aktualizacja listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dn. 14 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wybranych do realizacji w ramach trzeciego naboru wniosków.

Konsultacje dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczące Konkursu 5/2021

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego informuje, że od 4 stycznia do 22 stycznia 2021 roku można składać wnioski w konkursie 5/2021  dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr 5/2021 dla partnerów KSOW

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr 5/2021 dla partnerów KSOW.

Konkurs 5/2021 dla Partnerów KSOW

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021

Nowe dokumenty na stronie

informujemy, iż udostępniliśmy Państwu obowiązujące od dnia 04 stycznia br. zaktualizowane wzory Umów o dofinansowanie oraz aktualne Sprawozdania z realizacji operacji wraz z Instrukcją w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze.

UWAGA! Możliwość aneksowania umów na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie dotyczącym m.in. miejsc pracy

Na podstawie §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.) informujemy o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany przepisów wprowadzone wskazanym wyżej rozporządzeniem

Działania lokalne – efekty realne

Każdy z nas korzysta z Funduszy Europejskich. Drogi lokalne, targowiska, wsparcie dla przedsiębiorców, odnowione zabytki, miejsca spotkań, sportu i rekreacji - to wszystko inwestycje unijne, z których na co dzień korzystamy.

Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywać zmieniona „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020".