Aktualności

Konkurs KSOW !

Polska wieś przyciąga żywymi tradycjami, przyrodą i gościnnością. Rośnie zainteresowanie turystów coraz bogatszą ofertą opartą na potencjale obszarów wiejskich. Polska Organizacja Turystyczna organizuje konkurs „Na wsi najlepiej", którego celem jest identyfikacja, upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. Nabór zgłoszeń trwa do 3 sierpnia.
Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów dotyczących „scalania gruntów”

19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji z zakresu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020 zgodnie z ocenionym naborem wniosków trwającym w terminie 27 lutego 2018 r. - 3 kwietnia 2018 r.

RODO

Nowe zasady dla Beneficjentów PROW 2014-20 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-20

Zapraszamy na  seminarium pn. „Zadania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujące obszary wiejskie województwa pomorskiego”

Związek Gmin Pomorskich zaprasza na  seminarium pn. „Zadania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujące obszary wiejskie województwa pomorskiego", które  odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2018 roku w  Centrum Konferencyjnym Continental w Krynicy Morskiej.

XII edycja Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego

17 czerwca w Gdańsku-Oliwie, na terenie przylegającym do katedry, specjały kuchni regionalnej zaprezentuje ponad 50 wystawców. Będą przetwory z babcinej spiżarni, ciasta, ryby i wyroby wędliniarskie.

Zmiana siedziby Zespołu ds. obsługi KSOW

Informujemy, że w dniach 14-15 czerwca br. planowana jest przeprowadzka pracowników Zespołu ds. obsługi Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w budynku przy ulicy Augustyńskiego 2.