Aktualności

Aktualizacja dokumentów aplikacyjnych na Naszej stronie

Polecamy zapoznanie się z najnowszymi dokumentami przygotowanymi przez ARiMR, które udostępniliśmy dla Państwa w zakładce PROW 2014- 20/ dokumenty do pobrania

MIASTO LJUBLJANA SZUKA POLSKIEGO PARTNERA DO NOWEJ SIECI TRANSFERU BEEPATHNET

W zamkniętym już drugim naborze do Sieci Transferu, miasto Ljubljana szuka partnera z Polski do udziału w projekcie Beepathnet, które popularyzuje wiedzę o pszczołach i rozwija pszczelarstwo miejskie. W zakończonej w czerwcu pierwszej edycji Sieci Transferu, partnerem polskim było miasto Bydgoszcz, które cieszy się z udziału w projekcie i dzieli się bardzo pozytywnymi doświadczeniami.

To już czas. Ruszają zgłoszenia do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Wieńce dożynkowe mogą być wykonane z kwiatów, zbóż czy dowolnych płodów rolnych. Zgłoszenia można nadsyłać do 13 września 2021. A który okaże się najpiękniejszy, przekonamy się 18 września podczas Dożynek Wojewódzkich w Pelplinie.

Miody, oleje i mistrzowie kuchni. Takie były Pomorskie Smaki

Tegoroczna edycja Pomorskich Smaków na Jarmarku Św. Dominika obfitowała w bogactwo miodów i olejów z terenu województwa pomorskiego.

Jakich produktów będziemy mogli spróbować w tym roku?

W pierwszy weekend tegorocznej edycji Jarmarku św. Dominika na Uliczce Pomorskiej wystawcy prezentować będą dwa lokalne produkty. W sobotę, 24 lipca 2021 r. na stoiskach Pomorskich Smaków w ofercie znajdziemy słodkie miody z ekologicznych pasiek, natomiast w niedzielę, 25 lipca – oleje roślinne wytwarzane przez pomorskich rolników

Zapraszamy wystawców na Pomorskie Smaki!

W dniach 24-25 lipca 2021 roku Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Jarmarku Św. Dominika organizuje wydarzenie pod nazwą „Pomorskie Smaki".

Zmiany w Zasadach konkurencyjności wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Zasady zostały dostosowane do wytycznych w sprawie przedłużenia okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń oraz uszczegółowiające procedurę w przypadku dobrowolnego stosowania przez Beneficjenta trybu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych

Aktualizacja dokumentów aplikacyjnych na naszej stronie

W związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, udostępniamy Państwu aktualne wzory dokumentów

„Nowe wyzwania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujących obszary wiejskie”

W dniach 22-23 czerwca 2021 roku w Chmielnie odbyła się konferencja pn. „Nowe wyzwania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujących obszary wiejskie", w której udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych i samorządów gospodarczych z województwa pomorskiego. Konferencja została zorganizowana wspólnie ze Związkiem Gmin Pomorskich.