KONTAKT

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Dyrektor Departamentu: Justyna Durzyńska

Zastępca Dyrektora ds. finansowych: Aneta Gajger

Zastępca Dyrektora ds. kontroli: Anna Kacprzyńska

 

Sekretariat: Monika Kopiecka, Małgorzata Janusz

piętro II, pokój 244

tel. (58) 32-68-650, fax: (58) 32-68-673,

e-mail: dprow@pomorskie.eu


Referat koordynacji RLKS

 

Kierownik referatu: Katarzyna Glaza

pokój 204 tel. (58) 32-68-381 e-mail: k.glaza@pomorskie.eu

 

Zespół ds. projektów LGD

Koordynator zespołu: Andrzej Białkowski

pokój 215 tel. (58) 32-68-382 e-mail: a.bialkowski@pomorskie.eu

Kamila Bistram

pokój 202 tel. (58) 32-68-385 e-mail: k.bistram@pomorskie.eu

Tomasz Balak

pokój 205 tel. (58) 32-68-383 e-mail: t.balak@pomorskie.eu

Marta Janicka

pokój 202 tel. (58) 32-68-756 e-mail: m.janicka@pomorskie.eu

 

Zespół ds. obsługi naborów i LGD

Małgorzata Kucharska

pokój 205 tel. (58) 32-68-778 e-mail: m.kucharska@pomorskie.eu

Anna Styber-Mielcarek

pokój 203 tel. (58) 32-68-386 e-mail: a.mielcarek@pomorskie.eu

Anna Narowska

pokój 202 tel. (58) 32-68-390 e-mail: a.narowska@pomorskie.eu

Monika Koczwara

pokój 203 tel. (58) 32-68-948 e-mail: m.koczwara@pomorskie.eu

Maria Lichołat

pokój 202 tel. (58) 32-68-387 e-mail: m.licholat@pomorskie.eu


Referat obsługi projektów

 

Kierownik referatu: Justyna Prass

pokój 221 tel. (58) 32-68-391 e-mail: j.prass@pomorskie.eu

 

Zespół ds. polityki obszarów wiejskich

Koordynator zespołu: Anna Kloskowska

pokój 234 tel. (58) 32-68-654 e-mail: a.kloskowska@pomorskie.eu

Magdalena Marczuk

pokój 234 tel. (58) 32-68-658 e-mail: m.marczuk@pomorskie.eu

Anna Rutkowska

pokój 234 tel. (58) 32-68-369 e-mail: anna.rutkowska@pomorskie.eu

Joanna Bauza

pokój 232 tel. (58) 32-68-394 e-mail: j.bauza@pomorskie.eu


Referat płatności

 

Kierownik referatu: Aleksandra Liszewska

pokój 212 tel. (58) 32-68-483 e-mail: a.liszewska@pomorskie.eu

 

Zespół ds. rozliczeń polityki obszarów wiejskich

Koordynator zespołu: Ewa Kraińska

pokój 226 tel. (58) 32-68-337 e-mail: e.krainska@pomorskie.eu

Grażyna Bistron-Seyda

pokój 220 tel. (58) 32-68-376 e-mail: g.bistron@pomorskie.eu

Emila Jędrzejewska

pokój 210 tel. (58) 32-68-407 e-mail: e.jedrzejewska@pomorskie.eu

Joanna Lewandowska

pokój 214 tel. (58) 32-68-378 e-mail: j.lewandowska@pomorskie.eu

Iwona Moskwa

pokój 214 tel. (58) 32-68-393 e-mail: i.moskwa@pomorskie.eu

Natalia Wrzała

pokój 210 tel. (58) 32-68-484 e-mail: n.wrzala@pomorskie.eu

Joanna Nowakowska

pokój 220 tel. (58) 32-68-325 e-mail: j.nowakowska@pomorskie.eu

 

Zespół ds. rozliczeń projektów regionalnych

Magdalena Rutkowska

pokój 224 tel. (58) 32-68-762 e-mail: m.rutkowska@pomorskie.eu

Monika Skraińska

pokój 224 tel. (58) 32-68-881 e-mail: m.skrainska@pomorskie.eu

Kamila Lewańczyk

pokój 224 tel. (58) 32-68-881 e-mail: k.lewanczyk@pomorskie.eu


Referat KSOW i promocji

 

Kierownik referatu: Anna Miętka

pokój 218 tel. (58) 32-68-338 e-mail: a.mietka@pomorskie.eu

Małgorzata Szulc

pokój 218 tel. (58) 32-68-949 e-mail: m.szulc@pomorskie.eu

Agnieszka Kulikowska-Krawczyk

pokój 206 tel. (58) 32-68-757 e-mail: a.kulikowska@pomorskie.eu

Agnieszka Naczk

pokój 206 tel. (58) 32-68-452 e-mail: a.naczk@pomorskie.eu

Karolina Dulanowska

pokój 216 tel. (58) 32-68-326 e-mail: k.dulanowska@pomorskie.eu

Ewa Kopiniak

pokój 216 tel. (58) 32-68-753 e-mail: e.kopiniak@pomorskie.eu


Referat ds. kontroli

 

Kierownik referatu: Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz

pokój 223 tel. (58) 32-68-388 e-mail: m.gajewska@pomorskie.eu

Borys Olechnowicz

pokój 228 tel. (58) 32-68-228 e-mail: b.olechnowicz@pomorskie.eu

Adam Szczepański

pokój 228 tel. (58) 32-68-950 e-mail: a.szczepanski@pomorskie.eu

Jolanta Pudyszak

pokój 230 tel. (58) 32-68-486 e-mail: j.pudyszak@pomorskie.eu


Referat zamówień publicznych

 

Kierownik referatu: Urszula Drachusz

pokój 219 tel. (58) 32-68-657 e-mail: u.drachusz@pomorskie.eu

Regina Borowska

pokój 238 tel. (58) 32-68-397 e-mail: r.borowska@pomorskie.eu

Konrad Gajdiss

pokój 238 tel. (58) 32-68-653 e-mail: k.gajdiss@pomorskie.eu

Robert Ciżmowski

pokój 238 tel. (58) 32-68-336 e-mail: r.cizmowski@pomorskie.eu

Patrycja Poddębniak

pokój 238 tel. (58) 32-68-627 e-mail: p.poddebniak@pomorskie.eu


Referat monitorowania programów i nieprawidłowości

 

Kierownik referatu: Emilia Świlska

pokój 215 tel. (58) 32-68-392 e-mail: e.swilska@pomorskie.eu

Cezary Szulborski

pokój 222 tel. (58) 32-68-676 e-mail: c.szulborski@pomorskie.eu

Sylwia Dąbrowska

pokój 232 tel. (58) 32-68-328 e-mail: s.dabrowska@pomorskie.eu

Kinga Lis

pokój 240 tel. (58) 32-68-906 e-mail: k.lis@pomorskie.eu