Informujemy, iż opracowana została „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020" określająca podstawowe obowiązki beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Od dnia 1 września 2017 roku obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, która opublikowana została na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020" zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji oraz wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie symbolem UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" oraz logo PROW 2014-2020.

_____________________________________

Do pobrania:

  • Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pobierz
  • Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca do 31 sierpnia 2017 r. - pobierz
  • Załączniki do Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (do 31 sierpnia 2017 r.) - pobierz
  • Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca od 1 września 2017 r. - pobierz
  • Załączniki do Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (od 1 września 2017 r.) - pobierz
  • Logotypy - pobierz