Księga wizualizacji

Informujemy, iż opracowana została Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) określająca podstawowe obowiązki beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej.

____________________________________

Do pobrania:

Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" - pobierz