OPERACJE REALIZOWANE W 2021 R.

Lista operacji wybranych w konkursie 5/2021 do realizacji w 2021 roku przez Partnerów KSOW:

1. Gmina Dębnica Kaszubska realizuje operację pn.: „Ekoakcja w Gminie Dębnica Kaszubska” 

2. Gmina Pszczółki realizuje operację pn.: „Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie – Miodowy BEE’znes”

3. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie realizuje operację pn.: „Akademia Młodego Pszczelarza”

4. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie realizuje operację pn.: „Turystyka na kaszubskiej wsi – prezentacja dobrych praktyk na przykładach z Gminy Chmielno”

5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej realizuje operację pn.: „Marka lokalna Ziemi Człuchowskiej szansą na rozwój i promocję obszarów wiejskich – organizacja cyklu spotkań dotyczących tworzenia i funkcjonowania marki lokalnej regionu”.

6. Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka realizuje operację pn.: „Smaki Suwalszczyzny – inspiracje z podlaskiego Szlaku Kulinarnego”

7. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu realizuje operację pn.: „VI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich – Wystawa Specjalistyczna”

8. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby realizuje operację pn.: „Organizacja cyklu warsztatów artystyczno – rękodzielniczych”

9. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie realizuje operację pn.: „III Pomorska Spartakiada Kulturalno-Rekreacyjna Kół Gospodyń Wiejskich”

10. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie realizuje operację pn. „Lepszy przykład niż wykład – wizyta studyjna w Toskanii” 

11. Powiat Chojnicki realizuje operację pn. „Szlaki rowerowe Kaszubskiej Marszruty jako miejsca przyjazne rowerzystom”

12. Gmina Somonino realizuje operację pn. „Zwiedzanie zgodnie z naturą – promocja szlaków rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino” 

13. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu realizuje operację pn. „Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu”

14. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu realizuje operację pn. „Jesienna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu”

15. Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie realizuje operację pn. „Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie społecznym „Garncarska Wioska” we wsi Kamionka”

16. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie realizuje operację pn. V Festiwal Truskawek Kaszubskich

17. Centrum Kultury Powiatu Słupskiego realizuje operację pn. „Organizacja powiatowych targów rolniczych – Słupskie  Pokopki 2021”

18. Gmina Dębnica Kaszubska realizuje operację pn. „Naturalna Aktywizacja w Motarzynie”

19. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk realizuje operację pn. „Dożynki 2021 – Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Słupsk”

20. Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy realizuje operacje pn. „Powrót do korzeni szansą na rozwój i aktywizację mieszkańców gminy Damnica i Główczyce”

21. Lokalna Grupa Działania Bursztynowy Pasaż realizuje operacje pn. „Konkurs AKTYWNE SOŁECTWO w koncepcji inteligentnych wiosek”

22. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu realizuje operację pn. „Gospodarstwa opiekuńcze szansą na rozwój działalności pozarolniczej”

Schemat II  Pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020 – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich  oraz realizacja działań  informacyjno – promocyjnych

Celem schematu II jest zapewnienie finansowania działań wynikających z realizacji KSOW oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi tych działań. Schemat II pomocy technicznej PROW 2014-2020 służy również finansowaniu sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji Programu w celu zapewnienia informacji w szczególności na temat jego realizacji, warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach Programu oraz o wkładzie Wspólnoty w jego realizację.