OPERACJE REALIZOWANE W 2021 R.

Schemat II  Pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020 – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich  oraz realizacja działań  informacyjno – promocyjnych

Celem schematu II jest zapewnienie finansowania działań wynikających z realizacji KSOW oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi tych działań. Schemat II mocy technicznej PROW 2014-2020 służy również finansowaniu sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji Programu w celu zapewnienia informacji w szczególności na temat jego realizacji, warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach Programu oraz o wkładzie Wspólnoty w jego realizację.

W roku 2021 r. realizowane są poniższe operacje:

1. Gmina Dębnica Kaszubska realizuje operację pn.: „Ekoakcja w Gminie Dębnica Kaszubska” 

2. Gmina Pszczółki realizuje operację pn.: „Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie – Miodowy BEE’znes”

3. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie realizuje operacje pn.: „Akademia Młodego Pszczelarza”

4. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie realizuje operacje pn.: „Turystyka na kaszubskiej wsi – prezentacja dobrych praktyk na przykładach z Gminy Chmielno”

5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej realizuje operację pn.: „Marka lokalna Ziemi Człuchowskiej szansą na rozwój i promocję obszarów wiejskich – organizacja cyklu spotkań dotyczących tworzenia i funkcjonowania marki lokalnej regionu”.

6. Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka realizuje operacje pn.: „Smaki Suwalszczyzny – inspiracje z podlaskiego Szlaku Kulinarnego”

7. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu realizuje operacje pn.: „VI Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich – Wystawa Specjalistyczna”

8. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby realizuje operacje pn.: „Organizacja cyklu warsztatów artystyczno – rękodzielniczych”

9. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie realizuje operacje pn.: „II Pomorska Spartakiada Kulturalno-Rekreacyjna Kół Gospodyń Wiejskich”