STRATEGIA KOMUNIKACJI PROW

Strategia komunikacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) zapewnia realizację działań komunikacyjnych PROW 2014-2020, w celu prawidłowego i efektywnego wdrażania PROW 2014-2020, określa podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych PROW 2014-2020, a w szczególności cele i grupy docelowe, wskazuje instytucje zaangażowane w działania informacyjne i promocyjne oraz budżet – pobierz (aktualizacja 6 lipca 2022r.)