Aktualności

Informacje i porady związane z koronawirusem

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat wsparcia w sektorze rolnym w związku z epidemią koronawirusa.

Dobre praktyki PROW

Dobre praktyki w ramach działań i poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poradnik Antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Polecamy internetowy „Poradnik Antykryzysowy dla obszarów wiejskich" utworzony przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Zaproszenie do udziału w drugim konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards (RIA) 2020 ukierunkowany na nowe priorytety strategiczne UE w dziedzinie Zielonego Ładu (Green Deal). Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę.