KSIĘGA WIZUALIZACJI

Informujemy, iż opracowana została Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) określająca podstawowe obowiązki beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej.


Do pobrania:

Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wersja obowiązująca od 01.01.2021 r. – pobierz

Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wersja obowiązująca od 15.02.2019 r. – pobierz

Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wersja obowiązująca do 14.02.2019 r. – pobierz